Zamena osigurača topljivog ili automatskog, ugradnja table sa automatskim osiguračima, sve radimo brzo, profesionalno. Električarske usluge pružamo na celoj teritoriji Novog Sada i okolini. Profesionalni električar dostupan je fizičkim i pravnim licima svakoga dana u toku cele godine osim nedeljom. Povoljna cena električara za uslugu zamena osigurača. Garancija na pruženu uslugu.

Zamena osigurača cena

Cena zamene jednog osigurača iznosi 1.800 dinara. Ako se radi menjanje većeg broja osigurača formira se jedinstvena cena elektro usluge. Istaknuta cena se odnosi na dolazak električara na vašu adresu i njegov rad. Topljivi ili automatski osigurač nije uračunat u cenu električarskih usluga.

Kada je u pitanju ugradnja table sa automatskim osiguračičma cena usluge je sledeća:

Tabla sa 10 i više automatskih osigurača                               od 7.000 dinara

Tabla sa 15 i više automatskih osigurača                               od 7.500 dinara

Tabla sa 20 i više automatskih osigurača                                od 8.500 dinara

Tabla za osigurače, šina, osigurači nisu uračunati u prikazane cene električara. U slučaju da imate dodatnih radova na elektro instalaciji, majstor električar Novi Sad će vam konačnu cenu usluge saopštiti kada sagleda sve aspekte posla.

Zamena osigurača

Gradska električna mreža snabdeva svako domaćinstvo i poslovni objekat strujom. Svaka električna instalacija je projektovana da kroz nju teče struja odredjene jačine. Ako nastane kvar na električnoj instalaciji usled kratkog spoja ili dodje preveliki napon struje u objekat, osigurač je element na elektro instalaciji koji prekida strujno kolo. Na taj način se sprečava pregorevanje električnih uredjaja, sijalica, utičnica, prekidača i nastanak požara na kablovima za struju.

Ukoliko vaš automatski osigurač neće da se podigne u početni položaj sigurno je pregoreo. Ako u topljivom osiguraču izgori licna, kada ga dodirnete glinericom, ona neće svetliti. Sve navedeno ukazuje da je potrebna zamena osigurača. Ovu vrstu usluge naš električar Novi Sad obavlja u najkraćem vremenskom roku od kada nas pozovete. Nemate jednu fazu struje u stanu, ne rade sve utičnice, pola sijalica ne svetli? To su znaci da treba uraditi zamenu topljivog ili automatskog osigurača u zavisnosti koja se vrsta nalazi u osiguračkoj tabli.

Menjanje osigurača

Osigurači koji se ugradjuju u razvodnu tablu mogu biti topljivi keramički ili automatski. Osigurači se dele i po svojoj jačini. Osigurač jačine od 6. ampera je predvidjen za najmanje potrošače, od 10A je predvidjen za rasvetu. Na osigurač od 16A povezuju se monofazne i trofazne utičnice, indikator za kupatilo, bojler, veš mašina. Osigurači od 25. ampera i veće jačine prdevidjeni su za velike potrošače kao što je protočni bojler, električni kotao i postavljaju se u poslovnim objektima gde je potreba za većom količinom snage električne energije. Ako osigurač ne prekine napajanje strujom to jest strujno kolo usled velikog napona ili karatkog spoja na električnom uredjaju odmah ga zamenite. Menajnje osigurače ne treba da radite sami, već da taj posao poverite našem električaru koji je stručan i osposobljen za tu vrstu usluge. Sa strujom se ne treba igrati i time ugrožavati vašu bezbednost.

Zamena automatskog osigurača

Automatski osigurač ima u sebi polugu koja ima ulogu da prekida strujno kolo kada se u elektro instalaciji pojavi veća jačina struje od projektovane. Sa donje strane osigurača se dovodi fazni provodnik dok se sa gornje žicom odvodi struja u potrošače. Na taj način struja teče od glavnog ormana gde se nalzi strujomer kroz tablu sa osiguračima sve do električnih uredjaja i rasvete. Napominjemo da se zamena automatskog osigurača radi ako je pregoreo. Treba ustanoviti da li se to desilo zbog opterećenja ili je došlo do kvara na potrošačima struje, električnoj instalaciji ili je nastao kratak spoj izmedju uzemljenja, faze i nule. Ako se poluga automatskog osigurača ne može vratiti u početni položaj već odmah pada ili je ručica labava obavzeno treba zameniti osigurač. Da bi se osigurač zamenio potrebno je znanje osnove elektrike. Naravno tu je rad na instalacijama koji podrazumeva gašenje napajanja strujom sa glavnog strujomera, otpuštanje razvodnog češlja i ostali proces zamene osigurača.

Za zamenu topljivog ili automatskog osigurača električar Novi Sad vam stoji na usluzi. Dugi niz godina profesionalno i odgovorno pružamo usluge električara čime smo stekli veliki broj zadovoljnih klijenata. Profesionalan i stručan majstor za struju je tu za Vas. Pozovite nas.