Postavljanje elektro instalacija, adaptacije postojeće, popravka elektro instalacije su usluge koje vam pruža naš profesionalni majstor za struju. Električar Novi Sad radi kompletno uvodjenje struje u stambene i poslovne objekte. Poštujemo dogovorene rokove, svi elektroinstalaterski radovi se izvode po pravilima struke i najvišim standardima. Povoljna cena za postavljanje električne instalacija.

Postavljanje električne instalacija cena

Cena postavljanja električnih instalacija zavisi od složenosti projekta. Ako postavljate standardnu elektro instalaciju koja obuhvata par utičnica, prekidača u svakoj prostoriji, dva mesta za rasvetu, tablu sa 12. osigurača cena usluge iznosi od 10 evra za ruke majstora. Ukoliko imate postavljanje električne instalacije sa većim brojem navedenih elemenata plus instalaciju za interfon, pametne utičnice ili za uredjaje sa kojima se upravlja na daljinu (pljaneje, gašenje) cena se formira nakon što majstor sagleda sve aspekte složenosti posla. Elektro materijal poput strujnih kablova, table sa automatskim osiguračima, dozne, prekidači, utičnice, rasvete nije uključena u cenu usluge. Postavljanje elektro instalacija je usluga koju uspešno radimo dugi niz godina.

Postavljanje elekto instalacija

Elektroinstalaterski radovi i postavljanje električne instalacije su jedan od najbitnijih delova kada se zida jedan objekat. Svi radovi koji se tiču struje moraju biti izvedeni na profesionalan način i stručno. Najamanja greška prilikom postavljanja strujnih kablova i njihovog povezivanja u doznama može dovesti do pregorevanja električnih uredjaja kada se uključe u struju. Da ne govorimo ukoliko se napravi kratak spoj na električnim instalacijama kakve posledice nakon toga slede. Zato je najbolje izabrati majstore koji će ceo projekat uraditi od početka do fine montaže rasvete, utičnica, prekidača, osigurača. Naš elektro servis ima viskokvalitetne i stručne majstore za struju koji na odgovoran način obavljaju posao. Do sada smo u Novom Sadu uradili kompletno postavljanje elektro instalacija za veliki broj fizičkih i pravnih lica. Garanciju dajemo na kvalitet pružene usluge.

Adaptacija postojeće elektro instalacije

Svi radovi na električnim instalacijama se dele na grube radove i završnu finu montažu. Grubi radovi su štemovanje i proboj zidova kako bi se razvukle strujne žice. Fina montaža su završni radovi koji uključuju postavljane lustera, plafonjera, LED traka prekidača i utičnica. Električni kablovi za struju su u većini situacija uštemovani u zid i plafon. Takodje se elektro instalacija može razvlačiti po objektu u kanalicama ( nadgradna instalacija) koje se postavljaju po dnu zida sobe. Nekada se dogodi da vam je potrebno izmeštanje odredjenog broja utičnica ili prekidača ili želite da promenite mesto za rasvetu. Tada se mora izvesti adaptacija postojeće elektro instalacije. To podrazumeva skraćenje i produživanje postojećih strujnih kablova, postavljanje novih dozni. Ukoliko imate potrebu da dodate odredjen broj potrošača struje, tabla sa automatskim osiguračima se mora izmeniti kako se ne bi opteretila i dovodila do čestog iskakanja osigurača. Za svaku vrstu adaptacije postojeće električne instalacije možete nas kontaktirati.

Elektro instalaterski radovi koji se izvode prilikom postavljanja električne instalacije ili adaptacije postojeće

Razvlačenje električnih instalacija

Postavljanje dozni u zid

Ugradnja elektroormana i razvodnih tabli

Postavljanje osigurača, FID sklopke, trafoa

Montaža prekidača i utičnica

Postavljanje kompletne rasvete

Povezivanje šporeta, bojlera na struju i drugih električnih uredjaja

Prepravljanje starih instalacija

Izmeštanje električnih vodova za lustere, plafonjere, prekidače, utičnice i ostalo

Kako se sa strujom nije igrati jer može ugroziti vašu bezbednost i napraviti veliku materijalnu štetu savetujemo da sve poslove na električnim instalacijama poverite stručnom licu. Ako vam treba dobar i profesionalan majstor za struju možete nam se obratiti. Električar vam je dostupan svakoga dana osim nedeljom na celoj teritoriji Novog Sada i njegovoj okolini.